SLOVTRANSAVTO s.r.o. prepravuje tovar z rozličných odvetví priemyslu: automobilový, elektrotechnický, hygienický, chemický, oceliarsky, papierenský, potravinársky (ovocinársky), stavebný, strojársky, textilný…