SLOVTRANSAVTO s.r.o. | +421 56 6281267 | Vihorlatská 6375/2A, Michalovce 07101, SR|info@slovtransavto.sk
Preprava tovaru 2018-05-15T12:30:46+00:00

Slovtransavto | Medzinárodná prepravná spoločnosť

TRANSPORT

SLOVTRANSAVTO s.r.o. prepravuje tovar z rozličných odvetví priemyslu: automobilový, elektrotechnický, hygienický, chemický, oceliarsky, papierenský, potravinársky (ovocinársky), stavebný, strojársky, textilný…

Slovtransavto | International shipping company